סוגיות הנוגעות לתביעות ביטוח: האחריות לפיצוי בתרחישים שונים

הרפורמה בחוק הפיצויים

 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 קובע את מהות הכיסוי של ביטוח החובה לרכב, במסגרת הסדרת זכותו של כל נפגע גוף בתאונת דרכים לפיצוי. חקיקה זו היוותה רפורמה משמעותית, ושינוי בתפיסת דיני הנזיקין המסורתיים. שכן, עד החקיקה היה צורך להוכיח רשלנות של הנהג הפוגע, על מנת לחייבו בפיצוי הנפגע. במקרה שלא ניתן היה להוכיח רשלנות כזו, או שהנפגע עצמו הוא שגרם לתאונה, הוא לא היה זכאי לפיצוי.

 

מקרים מורכבים יותר, בהם לא ניתן היה לתבוע את הביטוח, או לאתר את האשם, הותירו גם הם את הנפגע ואת משפחתו ללא כל אפשרות לקבלת פיצוי. כך למשל, במקרה של תאונת פגע וברח, אשר לא ניתן היה למצוא את הפוגע. או במצב של נבצרות כלכלית: מצב בו הרכב הפוגע לא מבוטח, או שחברת הביטוח לא מסוגלת לעמוד בתשלום – לדוגמה: נמצאת בתהליך פירוק או פשיטת רגל.

 

 

המוען והנמען של תביעת הביטוח

 

במסגרת השינוי, הפריד המחוקק בין עניין האשמה בתאונה לבין האחריות לפיצוי. השינוי חייב כל נהג בביטוח רכב מורחב ביחס לפוליסת החובה שהונהגה טרם החקיקה. עתה חייבת הפוליסה לכסות כל נפגע גוף בעקבות תאונת דרכים. את הנהג עצמו, את הנוסעים ברכב, ועובר אורח (צד שלישי) הנפגע כתוצאה מפגיעת הרכב בו.

 

ביטוח זה מחוייב מתוקף עניין האחריות של הנהג. דהיינו כל נהג אחראי לפיצוי עצמי, לפיצוי הנוסעים ברכבו, וכל אדם שנפגע על ידי רכבו. זאת באמצעות החברה המבטחת, וללא כל תלות במידת האשמה שלו או של מי מהמעורבים בגרימת התאונה. האשמה הופכת רלבנטית רק במקרה חריג, בו מוכח כי גרם אדם לתאונה בכוונה מכוונת.

 

כאמור, אחריות הנהג לפיצוי הנפגעים הופכת את המבטח שלו לנמען תביעות הביטוח על פי הפוליסה. הדבר, לא רק שהבטיח כתובת ומענה של פיצוי לכל נפגע גוף בתאונת דרכים, אלא אף קיצר מאוד את זמני התשלום. עתה, משאין משמעות לנושא האשמה, אין צורך בבירורים המשפטיים השונים, וזהות הגורם המשלם ברורה וידועה, הליך התביעה של חברת הביטוח הוא סדור וקצוב בזמן על פי חוק.

 

רק בשלב מאוחר יותר, תפנה החברה המבטחת לבירור השאלה מי אחראי לגרימת התאונה, על מנת לדרוש החזרי התשלום, דרכו, מהחברה המבטחת אותו.

                                 

 

הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

 

עוד מרחיב החוק, וכולל מענה גם למצב שלא ניתן לתבוע את חברת הביטוח. אם בשל היעדר זהות הנהג הפוגע (כמו בדוגמה של תאונת פגע וברח), נבצרות כלכלית של המבטח, ואף כל מצב בו המבטח פטור מחובת התשלום. במקרה שהרכב הפוגע גנוב, למשל, או משמש לביצוע פשע. או כל שימוש ברכב שלא לפי תנאי הפוליסה – מצב המשחרר את חברת הביטוח מהצורך לשאת בהוצאת פיצוי הנפגעים.

 

לצורך כך הוקם גוף ממשלתי בשם 'קרנית' – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. חלק מעלות כל פוליסות החובה בישראל מועבר לקרנית, והונה משמש לכיסוי הוצאות הפיצויים בכל מקרה כדלהלן.  

 
קבל הצעה לביטוח רכב


כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש