התאמת אמצעי הבטיחות לסביבת הדרך: דרכים מהירות, עירוניות וחניונים

ע"פ נתוני ארגון הבריאות העולמי, יותר מ-1.2 מיליון איש נהרגים מידי שנה בתאונות דרכים ברחבי העולם. נסתכל לרגע על נתוני מדינת ישראל בה החלה צמיחה יוצאת דופן (או יותר נכון לומר זינוק) ברמת המינוע והכבישים ב- 40 השנים האחרונות. לאור עליית כמות כלי הרכב בכבישים והנסיעה הכוללת השנתית בק"מ, היה מתבקש כי מספר ההרוגים יעלה ביחס ישיר, אולם באופן מפתיע לא כך הוא הדבר!

מספר ההרוגים בת"ד למליארד ק"מ נסיעה בישראל ירד מ- 105 בראשית שנות ה- 70 עד ל- 7 איש בלבד בשנת 2010. מדובר בשיפור של מאות אחוזים אשר הושג, בין היתר, הודות לשיפור אמצעי הבטיחות בדרכים והתאמתם לסביבת הנהיגה.

נציג מספר סביבות נהיגה בהן נדרשים מרביתינו להתמודד מידי יום ביומו ונסקור את אמצעי הבטיחות הנהוגים באותה סביבה.

אמצעי הבטיחות בכביש המהיר (דרך מהירה)
מהירות הנסיעה המותרת בדרך מהירה בישראל היא 110 קמ"ש, עובדה המגדילה את הסיכון של כל תאונה להפוך לת"ד קטלניות. אחד הגורמים הראשיים אותם מונה משטרת ישראל כגורם לתאונות דרכים נמצא "סטיה מנתיב". ע"מ להקטין את הסיכון לתאונות חזיתיות הנובעות מסטייה של רכב שמאלה לתוך הנתיב הנגדי, קיימים שטחי הפרדה בין כיווני הנסיעה השונים. ההפרדה בד"כ ע"י גדר או מעקה הפרדה מבטון אשר סופגים את אנרגיית ההתנגשות ומתוכננים כך שיקלו על חזרת הרכב הסוטה לנתיב הנסיעה במינימום נזק וללא פיצוץ הצמיג.

בצידו הימני של הנתיב הקיצוני ביותר לכל כיוון נסיעה עשוי להימצא מעקה סופג אנרגיה מפלדה. גם מעקה זה הינו "סלחני" ותפקידו להחזיר את הרכב הסוטה למסלול הנסיעה.

השוליים הימניים תוחמים בפס צהוב עם חספוס מיוחד שנועד ליצור רעידות ורעש ברכב כאשר הגלגל עולה על הפס וייעודו להעיר נהג שנרדם תו"כ נהיגה והחל לסטות או להסב את תשומת ליבו של נהג הסוטה מהנתיב בשל הסחת דעת.

בחלק מהכבישים המהירים מותקנות עיני חתול על אותו פס צהוב התוחם את הנתיב הימני ומפריד בינו לבין השוליים. מטרתן לסייע לנהג לאתר את קצה הנתיב ולעקוב אחריו גם בתנאי ראות לקויים.

מעבר לכך מתאפיינות דרכים מהירות בתשתית הטובה ביותר שניתן לספק, קרי נתיבי נסיעה רחבים, אספלט משובח ומנוקז ממים וסימון כבישים ברור.

קשה להעריך במדוייק את יעילותם של אמצעי הבטיחות שמנינו שכן במקביל חלה התפתחות גם באמצעי הבטיחות האקטיביים והפסיביים המותקנים בכלי הרכב. יחד עם זאת אין כל ספק כי יעילותם של אמצעים אלו גבוהה והם מצילים חיים של עשרות אנשים מידי יום בישראל לבדה.

אמצעי בטיחות בכבישים בין עירוניים
כביש בין עירוני מוגדר בחוק כדרך שאינה מהירה ושקיים בה שטח הפרדה בין כיווני הנסיעה. מהירות הנסיעה המותרת בכביש כזה הנה 90 קמ"ש. בנוסף לכך כל דרך אחרת שאינה עירונית (ואינה מהירה) נחשבת אף היא לבין עירונית ומהירות הנסיעה המותרת בה הינה 80 קמ"ש.

כבישים אלו מתאפיינים לעיתים קרובות בתשתיות באיכות פחות טובה מאלו של דרכים מהירות, כלומר – מסלולי נסיעה צרים יותר, אספלט סלול בצורה פחות טובה, תחזוקה פחותה (לא ממהרים לתקן חורים ושקעים), שוליים צרים יותר ועוד.

מספר התאונות בכבישים אלו ליחידת נסיעה נתונה הינו גבוה משמעותית מאשר בדרכים מהירות. מהירות נסיעה גבוהה הינה גורם המשפיע על כמות וחומרת התאונות המתרחשות בכבישים אלו ועל כן מתקיימת אכיפה מאסיבית של מהירות הנסיעה בכבישים אלו. האכיפה מתבצעת ע"י מצלמות מהירות, מצלמות דמה ומכמונות מהירות המופעלות בידי שוטרים.

מעבר לכך, משקיעה מדינת ישראל אמצעים רבים בשיפור התשתיות בדרכים אלו והטמעת אמצעי בטיחות הדומים לאלו הקיימים בכבישים מהירים. בין כלל הפעולות ניתן לציין הרחבת נתיבים, שיפור הסימון ואיכות סלילת האספלט יצירת שטחי הפרדה והוספת נתיבים נוספים לכל כיוון להקלת עומסי התנועה ואפשרות לעקיפה בטוחה.

דוגמאות לאמצעי בטיחות בכבישים עירוניים
דרכים עירוניות , בניגוד לדרכים מהירות ובין עירוניות, מתאפיינות בסביבת נהיגה מאתגרת. ריבוי רמזורים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, קטנועים, כלי רכב חונים והפתעות נוספות כגון אלה מחייבים נקיטה באמצעי זהירות ובראש ובראשונה – נהיגה במהירות איטית.

האמצעי היעיל ביותר להגבלת מהירות הנסיעה הוא שימוש בפסי האטה. פסי האטה תיקניים המותקנים במרווחים הדרושים ולצידם שילוט אזהרה ברור, יביאו להפחתה משמעותית במהירות הנסיעה מבלי צורך בהצבת אמצעי אכיפה כגון שוטר או מצלמה.

נהוג להציב פסי האטה בקירבת בתי ספר, מרכזי מסחר ובילוי ובתוך שכונות מגורים. אחד מתוצרי הלוואי של שימוש בפסי האטה בסביבה אורבנית הוא הפחתה בנפח התנועה באותו נתיב בו הוצבו הפסים ושימוש בדרכים חלופיות.

מראות פנורמיות יכולות להיות פיתרון מצויין בצמתים בהם שדה הראיה מוגבל ואין ציות מוחלט לתמרורים עקב היעדר אכיפה. מצב זה נפוץ מאוד בכבישים עירוניים צדדיים או בתוך שכונות מגורים שם כלי הרכב חונים ועצים חוסמים את שדה הראייה. המראה הפנורמית מאפשרת קבלת שדה ראייה רחב – אם כי מעוות, המאפשר לדעת על רכב המתקרב בניצב. יחד עם זאת, נהג הרכב יתקשה לאמוד את המרחק והמהירות של הרכב המתקרב הנשקף אליו דרך המראה.

אמצעי בטיחות נוספים באיזורים עירוניים הם מעקות בטיחות המפרידים איזורים קריטיים בין הכביש והמדרכה ועמודים קשיחים המונעים פלישה של כלי רכב מהחניה אל המדרכה (מה שיחייב את הולכי הרגל לבצע מעקף מסוכן דרך הכביש).

דוגמאות לאמצעי בטיחות בחניונים
סביבת הנהיגה בחניון, על אף שאינה מצטיירת שכזו, הינה סביבה מאתגרת ומסוכנת בצורה יוצאת דופן הכוללת תנאי תאורה לקויים, שדה ראיה מצומצם, נתיבים צרים, היעדר סימון ושילוט ראויים ועירוב של כלי רכב והולכי רגל (כולל ילדים וקשישים) שאינם מודעים לסכנות האורבות להם.

אחת הבעיות הייחודיות לחניון היא נתיבים צרים ובפרט במעברים בין הקומות בחניון שם הנתיב גם מתעקל בזוית חדה ובשיפוע. מפגש של שני כלי רכב, אחד יורד ואחר עולה עשוי להסתיים בהתנגשות חזיתית. גם מסלולי הנסיעה באמצע החניון הינם צרים ות"ד חזיתית מתרחשות בתדירות גבוהה. הפרדה פיסית יעילה בין נתיבי הנסיעה הינה הכרחית ולשם כך קיימים מספר אמצעים המבוססים על עיקרון של יצירת חציצה פיסית ולא רק ויזואלית בין הנתיבים ע"י אמצעי ייעודי דוגמת מוצר זה המספק הפרדה בין הנתיבים http://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/traffic-separator/traffic-seperastors-heavy-duty  . אביזר בטיחות זה המיועד להפריד בין נתיבי התנועה משמש גם לעיתים קרובות לניתוב התנועה אל קופות התשלום ושערי היציאה מהחניון ומסדיר את התנועה באיזור זה.

בעיות של נסיעה מהירה מידי ביחס לתנאי הדרך מקבלות משנה תוקף בשטח החניון. כל רכב חונה יכול לפתע לצאת מהחניה בהותירו מרווח תגובה אפסי לרכב הנוסע בנתיב הנסיעה ה"ראשי". הולך רגל השקוע במחשבות עלול לצוץ מבין שתי מכוניות חונות. הפחתת מהירות יעילה תושג ע"י התקנה של פסי האטה במרווחים שלא יעלו על 40 מטר זה מזה בשילוב עם שילוט מתריע ותמרורים המגבילים את המהירות ל 30 קמ"ש.

שדה הראיה הלקוי באיזור בו מסלולי הנסיעה מצטלבים עלול להביא לתוצאה קטלנית. כלי הרכב חוסמים את שדה הראייה ולנהג המגיע לצומת אין כל דרך לדעת אם הנתיב אותו הוא חוצה או מתחבר אליו פנוי או לא. גם אם מוצב תמרור עצור, סביר להניח שהיעדרה של אכיפה בתוך החניונים תביא להתעלמות רוב הנהגים ממנו והם פשוט יכנסו לצומת תוך סיכון לא מודע. התקנה של מראות פנורמיות המשקפות לכל נהג את המתרחש בנתיבים האחרים עשויה להיות מצילת חיים ולחסוך את הצורך בהתקנה של מערכות רמזורים יקרות.

 
כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש