זכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים

המאמר נכתב באדיבות עו"ד ארז שניאורסון-משרד עו"ד שניאורסון ושות'
נפגעי תאונות דרכים זכאים לפיצוי, עבור נזקי גוף שנגרמו להם בתאונה. מי שנפצע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי כספי, וכך גם בני משפחתו של מי שנהרג בתאונת דרכים.
בישראל קיים חוק, אשר במהותו הינו סוציאלי, חוק זה קובע כי כל נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר ידוע גם בראשי התיבות שלו – פלת"ד

במקרים אחרים של נזק גוף, שאינם תאונות דרכים, על הנפגע שמגיש תביעה, להוכיח את הפגיעה ולצרף חוות דעת של רופא מומחה בעניין אחוזי הנכות, כמו כן להוכיח את ההתרשלות של הנתבע אשר גרמה לפגיעה בתובע, ואת הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לפגיעה. לעומת זאת, חוק הפלת"ד קובע, שבתביעה על נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים, על התובע להוכיח רק את העובדה שנפגע בתאונת דרכים. אין הכרח לאתר את הנהג הפוגע (אם היה כזה) ולהוכיח את אשמתו בתאונה, אין צורך להוכיח אשמה כלשהי של מישהו, ואין צורך (ואפילו אסור) לצרף חוות דעת של רופא מומחה, שעלותה אלפי שקלים.

ביחד עם תביעה של נפגע תאונת דרכים, עורך דין תאונות דרכים, אשר מייצג את התובע, יגיש לבית המשפט בקשה למינוי מומחים רפואיים. בית המשפט ידון בבקשה בהתבסס על המסמכים הרפואיים של התובע, וימנה מומחים רפואיים בתחומי פגיעתו של התובע. בדרך כלל, בית המשפט יורה לחברת הביטוח הנתבעת לשלם את שכר הטרחה של הרופאים המומחים שמינה בית המשפט.

במקרים מסוימים, נפגע תאונת דרכים או בני משפחתו של הרוג בתאונת דרכים, זכאים לקבל תשלומים עוד לפני שניתן פסק דין בתביעה. תשלום כזה נקרא "תשלום תכוף". תשלום תכוף משולם במקרים שבהם הפגיעה בתאונת הדרכים גורמת למצוקה כספית אשר דורשת סיוע מיידי. לדוגמא, אם נהרג בתאונת דרכים בעל משפחה שהיה המפרנס העיקרי, ניתן לדרוש (ולקבל) עבור משפחתו תשלומים תכופים אשר יאפשרו למשפחתו קיום הגון בתקופת ניהול התביעה.

הרכיב העיקרי של הפיצוי שישולם לנפגע תאונת דרכים, הינו פיצוי בגין הפגיעה ביכולת ההשתכרות. מידת הפגיעה נקבעת בהתאם לשיעור נכותו של הנפגע. לדוגמא, נפגע תאונת דרכים שמשכורתו לפני התאונה הייתה 10,000 ₪, ואשר המומחה הרפואי מטעם בית המשפט קבע שנותרה לו נכות תפקודית בשיעור 50%, הרי שההפסד החודשי שלו הינו בסך 5,000 ₪. בחישוב הפיצוי, בית המשפט יכפיל את ההפסד החודשי במספר החודשים שנותרו לאותו נפגע עד למועד פרישתו לגמלאות.

במקרה של הרוג בתאונת דרכים, יהיו יורשיו או בני משפחתו שעליו הייתה כלכלתם, זכאים לפיצוי אשר יחושב כאילו מדובר בהפסד השתכרות מלא. מתוך סכום זה יופחתו סכומים אשר אמורים היו להיות מנוצלים על ידי המנוח בהיותו חלק מהמשפחה.
בחישוב הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים קיימים רכיבי נזק נוספים, בהתאם למקרה. ביניהם כאב וסבל, הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל הבריאות, אובדן שירותי אב או אם, אובדן שירותי בעל או אישה, פגיעה בפנסיה עוד.
במקרים מיוחדים, בית המשפט יפסוק פיצוי כספי גם לקרוב של נפגע תאונת דרכים, אשר נגרם לו נזק נפשי כתוצאה מכך שהיה עד לתאונה וראה את הפגיעה. מדובר בפיצוי בגין נזק נפשי לקרוב נוכח, אשר מבוסס על קביעת בית המשפט בתיק "אלסוחה".
חשוב לדעת, שמתוך הסכום שבית המשפט יקבע כפיצוי לנפגע תאונת דרכים או לבני משפחתו, יופחתו כל הסכומים שהנפגע מקבל או זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, ואת כל הסכומים אשר נחשבים כפנסיית נכות.
קיימים כמובן מקרים, שבהם לא ידועה לנפגע זהות חברת הביטוח שעליו לתבוע. לדוגמא, הולך רגל שנפגע בתאונת פגע וברח. נפגע כזה זכאי לתבוע את "קרנית" – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר נועדה בדיוק לשם כך – תשלום פיצוי לנפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לתבוע את ביטוח החובה שלהם או של הרכב הפוגע. בית המשפט קבע, שעל מנת לזכות בתביעה מול קרנית, על התובע להוכיח שעשה מאמץ אמיתי לנסות ולאתר את הרכב הפוגע, ולא הצליח.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש