הנחיות ראשוניות לנהג אחרי תאונת דרכים

car crash חובת הפיצוי חלה במקרים בהם הרכב בו היה הנפגע או ממנו נפגע הולך רגל, היה מבוטח בביטוח חובה במועד התאונה. כמו כן אם נהג הרכב הוא הנפגע, עליו להחזיק בידו רישיון נהיגה תקף.

יום ד' 20.1.10

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד), קובע את חובת חברת הביטוח (ביטוח חובה) לפצות נפגע בתאונת דרכים, בין אם היה הוא נהג הרכב, נוסע בו או הולך רגל.
חובת הפיצוי חלה במקרים בהם הרכב בו היה הנפגע או ממנו נפגע הולך רגל, היה מבוטח בביטוח חובה במועד התאונה. כמו כן אם נהג הרכב הוא הנפגע, עליו להחזיק בידו רישיון נהיגה תקף.

מה קורה כאשר לנהג לא היה רישיון נהיגה תקף ו/או לא היה ביטוח חובה
באם הנפגע איננו נהג הרכב אלא נוסע בו או הולך רגל, ולנהג הרכב לא היה במועד התאונה רישיון נהיגה תקף – אזי ביטוח החובה אינו מכסה את נזקי הנפגעים, אולם בידי הנפגע (שאינו הנהג) אפשרות לפנות לקרנית הקרן לפיצוי תאונות דרכים. קרן זו תפצה נפגע מרכב חסר ביטוח, ובלבד שלא היה נהג הרכב ו/או בעליו. זהו המקרה גם כאשר לנהג היה רישיון נהיגה תקף אולם לא שילם, מסיבה כזו או אחרת, את התשלום עבור ביטוח החובה.
הזכות לפנות לקרנית עומדת גם לנפגע אשר נפגע מרכב ואין בידיו את פרטי ביטוחו ("פגע וברח").
כדי שמי שנפגע בתאונת דרכים יקבל את הפיצוי המקסימאלי מחברת הביטוח, יש לפעול בצורה מסוימת, על מנת שהסיכוי לכך שהנפגע יקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לו בגין פגיעותיו בתאונה, יעלה באופן משמעותי. יצויין כי ייתכנו מקרים בהם יהיה על הנפגע לפעול על פי נקודות חשובות נוספות המתאימות לעניינו, אשר לא יופיעו להלן, ועל כן מומלץ לפני ביצוע פעולה כלשהי, לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום זה, אשר יבצע את ההליך מול חברת הביטוח:

  • חשוב לקבל את הפרטים המלאים והמדויקים של הרכבים המעורבים בתאונה לרבות מספרי פוליסות הביטוח, הכתובת והמיקום המדויק של האירוע, פרטיהם של הנהגים האחרים, ועד לפרטי העדים לתאונה והפצועים.
  • מומלץ לצלם את הנזק שנגרם לרכב כתוצאה מהתאונה וכמו גם את נזק הגוף שנגרם, אם מתאפשר.
  • לאחר פגיעה בתאונת דרכים יש לפנות לקבלת טיפול רפואי בבי"ח ללא כל דיחוי. יש לפרט בפני המוסד הרפואי איך בדיוק קרתה התאונה, איפה, מתי וכד'. יש לוודא שהכל נרשם בדו"ח הרפואי, וכי הנפגע מקבל לידיו העתק של הדו"ח.
  • על הנפגע לגשת לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, על מנת לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח. ללא אישור זה, לא ניתן יהיה לקבל את הפיצוי מחב' הביטוח.
  • על הנפגע לדאוג לקבל את כל הטיפולים הרפואיים הנחוצים לו בשל פגיעתו במהלך ולוודא שהרופאים המטפלים רושמים בתיקו הרפואי את כל תלונותיו והטיפולים שהוא מקבל.
  • יש לזכור כי חברות הביטוח שולחות מטעמם חוקרים, על מנת לנסות ולדלות פרטים בנוגע למצבו של הנפגע ולפרטי התאונה. חוקרים אלו בדרך כלל מקליטים או מתעדים את השיחה ללא ידיעת הנפגע ואחר כך משתמשים בדבריו בבית המשפט. מומלץ להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח.
  • תביעתו של הנפגע בדרך כלל תתישן בחלוף 7 שנים מיום התאונה או קרות הנק. במקרים שבהם הנפגע הינו קטין, תתישן התביעה בדרך כלל בהגיעו לגיל 25, דהיינו 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18. על אף זאת מומלץ שלא להגיש את התביעה זמן רב מידיי לאחר התאונה שכן ככל שהזמן עובר, תהיה ההנחה שהפגיעה לא הייתה קשה שכן אחרת, התביעה הייתה מוגשת בשלב מוקדם יותר.
  • נפגעי תאונות דרכים אשר אינם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, במועד קרוב ככל האפשר ליום הפגיעה, עלולים לפגוע בתביעותיהם ובסיכוייהם לזכות בפיצוי מתאים. מקרים רבים, אשר בהם מעורבים נפגעי תאונות דרכים האמורים לקבל מאות אלפי שקלים כפיצוי על פגיעתם, מסתיימים בקבלת פיצוי נמוך, רק בשל העיכוב בפניה לעורך דין מומחה בתחום זה.

הכותבות הינן בעלות משרד עורכי דין העוסק בייצוג נפגעי תאונות דרכים.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש