היחס של חברות הביטוח לרכבים מושכרים

הנחת יסוד מבוססת מאוד מדברת על השוני הרב בין אופי השימוש של הנהג הממוצע במכונית שכורה לבין היחס שלו לרכבו הפרטי. הנחת היסוד הזו מנחה גם את חברות ההשכרה, ועוד יותר מזה את חברות הביטוח, ומשפיעה מאוד על נתון שרובינו כמעט ולא מתייחסים אליו בעת השכרת רכב: גובה הביטוח של המכונית עצמה.

רכב מושכר יכוסה על ידי הביטוח המקיף ביותר

זהות הפוליסה ומרכיביה לא ניתנים לשינוי על ידי האדם השוכר, ואפילו לא על ידי הגורם המשכיר: חברות הביטוח מחייבות לכסות כל רכב מושכר בשלושת הביטוחים הקיימים היום - ביטוח חובה, צד ג' ומקיף - כדי להתכונן מבחינתן מראש לכל תרחיש.

כאן, למעשה, טמונה התפיסה הכללית של חברות הביטוח לגבי כלי רכב מושכרים: הם מועדים יותר לתאונות, זהות הנוהגים בהם אינה ידועה למבטחת (ולכן יש סיכוי שיופקדו בידי נהג פרוע), השימוש בהם על ידי הנהג הממוצע הרבה פחות מושקע – ולכן הסיכוי לנזק גדול כאן הרבה יותר. לכן מוענק לכל רכב שכור כיסוי ביטוחי כולל, שיבטיח לחברות הביטוח חסינות מפני כל פגיעה ברכב.

המחירים גבוהים – אך נקבעים בשיטת 'הביטוח הזמני'

בהתאם לתפיסה של חברות הביטוח אותה הצגנו כאן, פוליסה ממוצעת לרכב מושכר תהיה יקרה יותר, באופן יחסי, מביטוח שנתי לרכב פרטי. באופן טבעי, השכרת רכב כוללת תחלופה גדולה מאוד של נהגים, נתונים משתנים של כל שוכר וביטוחים לזמן קצר יחסית (על פי משך ההשכרה. בממוצע: בין ימים ספורים לשבועיים).

עם זאת, אפשר לדעת בגדול מה יהיה גובה הביטוח לרכב שתרצה להשכיר, בהתאם לשיטה בה נקבע התעריף של ביטוח זמני לרכב פרטי: המחיר לשבוע הראשון יהווה חמישה אחוזים מהתעריף של פוליסה שנתית כוללת לאותו רכב. כל יום מעבר לשבוע הזה, יוסיף עוד 0.3% לתשלום הסופי.

השכרת רכב לנהג צעיר? לא תמיד

הסעיף בו חברות הביטוח מציבות את המכשול הגדול ביותר בפני השוכרים, הוא לגבי נהגים חדשים או צעירים (עד גיל 24). ישנן לא מעט חברות שפשוט יסרבו לבטח השכרת רכבים לנהגים כאלו – והסירוב הזה תקיף כל כך, עד שגם חברת ההשכרה תתקשה לשנות אותו.

חברות שיסכימו לבטח רכב שהושכר לנהג צעיר, יעשו זאת רק בתמורה לתשלום גבוה מאוד, שמתבטא בתוספת של עשרות ומאות שקלים למחיר ההשכרה הסופי. הסיבה לכך ידועה: נהגים צעירים וחדשים מועדים לפורענות ונחשבים לבעלי סיכון גבוה לתאונות.

גם במהלך השכרת רכב לא תוכל להימלט מההשתתפות העצמית...

דרישה נוספת שמציבות חברות הביטוח כתנאי להשכרת רכב היא ההשתתפות העצמית – סעיף ממנו מנסים להתחמק מבוטחים רבים בשוק הפרטי. אך מאחר והביטוח לרכבים מושכרים כולל, כאמור, גם את פוליסת הביטוח המקיף, לא ניתן לוותר על הסעיף הזה.

חשוב לדעת כי גם אדם שנקלע לתאונה שלא התרחשה באשמתו בעת שנהג ברכב שכור, מחויב לשלם את דמי ההשתתפות העצמית – אך הוא יוכל מאוחר יותר לקבל אותם בחזרה, לאחר שתושלם התביעה מול אנשי הביטוח.

ועדיין, השכרת רכב מעניקה לשוכר 'זכות' קטנה בנוגע להשתתפות העצמית: אדם שלא מעוניין בסעיף זה, יוכל לשלם סכום כסף מסוים מראש ולבטל אותו לגמרי. זה אומנם מבטיח שהוא לא ישלם דבר במקרה של תאונה, אך את הסכום הזה יאלץ לשלם מראש, גם אם לא יאונה לרכב דבר בכל תקופת ההשכרה.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש