ביטוח רכב – מילון מונחים

לכל ענף ומקצוע יש את הז'רגון המקצועי שלו, אשר אנשים לא מקצועיים, כמונו, מתקשים לעיתים להבינו. ליקטנו עבורכם רשימת מונחים שחלקם נשמעים כמו לטינית עתיקה, וחלקם האחר סתם זקוקים להבהרה נוספת. הריהי לפניכם.

ביטוח חסר

שיעור בחשבון? כמעט..
במצב של ביטוח חסר, אין סכום הביטוח מספיק כדי לכסות את הנזק במקרה הביטוחי. או במילים אחרו ת, כאשר שווי הרכוש שביטחתם – במקרה זה הרכב - עולה על סכום הביטוח. במקרה של ביטוח חסר חברת הביטוח משלמת למבוטח רק את החלק היחסי של הפיצוי על הנזק שנגרם לרכב. החישוב נעשה על פי היחס בין סכום הביטוח לבין ערך הרכוש.

ביטוח יתר

ומהו מצב של ביטוח יתר? בדיוק להפך. במקרה כזה סכום הביטוח עולה על סכום הרכוש, קרי, הרכב. לצערכם לא תוכלו לקבל בעת אירוע ביטוחי את ערך הביטוח, שהוא גדול יותר, אלא רק את שווי הרכוש.

ביטוח כפל

ביטוח כפל הוא מצב שבו יש לכם אפשרות לתבוע שני גופים עבור אירוע ביטוחי אחד, אם הרכב מבוטח בשני ביטוחים שונים. במקרה כזה תוכלו אכן לתבוע כל אחת מחברות הביטוח המעורבות בנפרד, אולם סכום הפיצוי שתקבלו לבסוף לא יעלה על סכום הנזק שאירוע לרכוש. הנתבעות, חברות הביטוח, חולקות את תשלום הפיצויים ביניהן, לפי מה שנקבע בחוק.

קימום

מילה זו פירושה להשיב למצב קודם, להשיב לקדמות. כאשר אירע מקרה ביטוחי, הגשתם תביעה וקיבלתם פיצוי, נוצר בעצם מצב של ביטוח חסר. על מנת להשיב את סכומי הביטוח לקדמותם תצטרכו לשלם תשלום נוסף – עוד פרמיה. כמה? זה נקבע על פי סכום הנזקים שאירעו במקרה הביטוחי.

פרנצ'יזה

מונח זה פירושו גובה ערך הנזק ממנו מתחילים לשלם פיצוי למבוטח בביטוח רכב. אם, לדוגמא, נקבע הסכום על 300 ₪ וערך הנזק שנגרם לרכב הוא 290 ₪ - לא תקבלו פיצוי מחברת הביטוח. אך אם ערך הנזק נאמד ב-301 ₪ - תקבלו את כל סכום הביטוח מחברת הביטוח.

בונוס מאלוס

ביטוי משונה זה מבשר דווקא על הנחות בפרמיות הביטוח. למי? למבוטחים אשר לא הגישו כל תביעות לחברת הביטוח במשך כל תקופת הביטוח. משתלם להן. אם אתם מתמידים בהיעדר תביעות, הנחה זו תגדל בצורה יחסית בכל שנה ושנה.

כינון

כמה עולה להשיב רכב שנפגע באירוע ביטוח למצב בו היה קודם לכן? זהו ערך הכינון. במקרה שבו אי אפשר לתקן את הנזק, להחליף את הפריט ברכב או שהרכב איננו – יהיה ערך הכינון עלות רכב או חלק חדש בדיוק כזה שאבד או ניזוק. תוכלו להוסיף לפוליסת ביטוח הרכב שלכם תוספת בסעיף זה של כינון, אשר נקראת "חדש תמורת ישן" ובו אתם קובעים שאם הרכב ניזוק לחלוטין או אבד – טוטאל לוס – תוכלו לרכוש רכב חדש תמורתו.

פרורטה

במקרים מסוימים בוחרת חברת הביטוח לבטל את ביטוח הרכב שלכם לפני תום התקופה עליה סיכמתם בפוליסה. זוהי פרורטה. במקרה כזה היא צריכה לשלוח למבוטח הודעה של לפחות 21 יום לפני תאריך הביטול, וכמו כן להחזיר למבוטח את כספי הביטוח ששולמו כבר, יחסית לתקופה שנותרה עד לתום הביטוח.

פרוסקלה

דומה לסעיף הקודם, רק הפוך – המבוטח מבקש לבטל את פוליסת הביטוח לפני תום התקופה שנקבעה בפוליסה. גם כאן צריך המבוטח לשלוח בקשה בכתב מבעוד מועד. כמו כן רשאית חברת הביטוח להפחית 10% מהחזר דמי הביטוח שהייתם צריכים לשלם.

שיבוב

לאחר אירוע ביטוחי שבו תבעתם את חברת הביטוח וקיבלתם את הפיצוי המגיע לכם, רשאית חברת הביטוח לתבוע, בשמכם, צד שלישי אשר לטענתה גרם לנזק ברכבכם. זוהי זכות השיבוב, הנקראת גם "תחלוף".

חובת גילוי בעניין מהותי

חברת הביטוח מבקשת לדעת פרטים עליכם ועל רכבכם כאשר אתם רוכשים את הפוליסה. אם הסתבר שמסרתם פרטים לא נכונים או לא מלאים, יכול הדבר להוות עילה לחברת הביטוח להקטנת חבותה כלפיכם בעת הגשת תביעה, או אף לבטל כליל את ביטוח הרכב שלכם.  לכן עליכם החובה לספק את כל הפרטים הנחוצים בכנות ובאופן מלא.

גבול אחריות

חשבתם שביטוח הרכב מכסה את הכל? ובכן, עד גבול מסויים. גבול האחריות הוא סכום הפיצוי המקסימלי שתשלם לכם חברת הביטוח . סכום זה נקבע לכל סעיף וסעיף בפוליסה, ולפיו אף מחשבים את הפרמיות. מעבר לגבול האחריות אין המבוטח נהנה מכיסוי ביטוחי.

מבטח

במילים אחרות, חברת הביטוח. זהו הגוף אשר ממנו רוכשים את פוליסת הביטוח והוא מתחייב לשלם את הפיצוי למבוטח בביטוח רכב במקרה של  אירוע ביטוחי. ניתן לרכוש פוליסת ביטוח דרך סוכן, אינטרנט או ישירות דרך חברת הביטוח, אך המבטח תמיד יהיה חברת הביטוח עצמה.

מבוטח

הנקרא גם "צד ראשון", הוא הגורם אשר לו המבטח הוציא פוליסה, והתחייב לשלם לו את הפיצוי במקרה של אירוע ביטוחי לרכב. מבוטח הוא גוף משפטי – ויכול להיות אדם, חברה או כל גוף אחר. במילים אחרות – מי מקבל את הכסף במקרה של תאונה או נזק.

אירוע ביטוחי או מקרה ביטוח

זהו אירוע אשר היסב נזק למבוטח ואשר מוגדר בפוליסה כאירוע אשר בגינו יקבל המבוטח פיצוי. במקרה של ביטוח רכב, מדובר בנזק לגוף (ביטוח חובה) או לרכוש (ביטוח מקיף או צד ג') שקרה עקב תאונת דרכים, למשל, או כל מקרה אחר שמכוסה ע"י פוליסת ביטוח הרכב.

פוליסת ביטוח רכב

הפוליסה היא חוזה, הסכם בין המבטח לבין המבוטח. בפוליסה מפורטות כל ההתחייבויות של המבטח כלפי המבוטח, סוגי הנזקים שבגינם ישולם פיצוי למבוטח או לצד שלישי שניזוק על ידי המבוטח, סכומי הפיצוי וכל התנאים והסייגים המגבילים את הפיצוי.

כיסוי

מקסימום הפיצוי שישלם המבטח למבוטח על פי תנאי פוליסת ביטוח הרכב, המבטא את ההגנה הביטוחית שהמבוטח רכש. בפוליסה מפורטים כל האירועים אשר מכוסים ע"י הפוליסה ותקרת הפיצוי שישולם למבוטח בכל סעיף וסעיף. ככל שהכיסוי רחב יותר כך מוגן המבוטח מפני סוגים רבים יותר של אירועים ביטוחיים. ניתן להרחיב את הכיסוי בכל פוליסה ע"י תוספת כספית.

פרמיה

אלה הם דמי הביטוח שמשלם המבוטח למבטח. תמורת תשלומים אלה מתחייב המבטח לשלם פיצוי למבוטח במקרה של אירוע ביטוחי. שיעור הפרמיות נקבע לפי חקר סיכונים וסטטיסטיקה וכוללת התייחסות לרכב, לסוג הנהג (ובמיוחד לגילו) ולפרמטרים נוספים כגון היסטורית תביעות. ישנם נתונים המעלים את הפרמיות – כגון נהגים צעירים המשתמשים ברכב – ונתונים המוזילים אותם, כגון היעדר תביעות קודמות.

ביטוח חובה

כל רכב מחויב בביטוח חובה על פי חוק. הביטוח מיועד לבטח נזקי גוף, לא רכוש, שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעים ברכב או להולכי רגל. בעוד שהביטוח צד ג' או הביטוח המקיף הם בגדר בחירה – נהיגה ברכב ללא תעודת ביטוח חובה בתוקף מהווה עבירה על החוק.

ביטוח צד ג'

זהו ביטוח הרכוש הבסיסי ביותר שניתן לרכוש לרכב, והוא מכסה תשלומי פיצוי שהמבוטח יידרש לשלם לצד שלישי במקרה של אירוע ביטוחי. כאשר בעל הרכב מחליט לא לבטח את הרכב בביטוח מקיף ולהסתכן בנזק או אובדן לרכבו, הוא עדיין מבטח עצמו בפני תביעות של צד שלישי – כלומר שאינו חלק מהחוזה בינו ובין המבטח – על גרימת נזק לרכושו.

ביטוח מקיף

בביטוח זה רוכש המבוטח כיסוי ביטוחי לנזקים שעלולים להיגרם לרכבו כתוצאה מתאונות דרכים על כל סוגיהן, אש או התלקחות, גניבה, נזקי מזג אויר ועוד. ביטוח זה כולל על פי רוב גם ביטוח צד שלישי.

השתתפות עצמית

אם קרה מקרה ביטוחי והמבוטח תובע מהמבטח פיצוי, ישנו סכום אשר המבוטח חייב בו. סכום זה מסוכם בפוליסה והוא יכול להיות מוגדר בדרכים שונות, כסכום מסוים לכל פריט וסעיף או כאחוז מתשלום הפיצוי. דמי ההשתתפות העצמית ינוכו מהפיצוי שישלם המבטח למבוטח לאחר קבלת התביעה.

טוטאל לוס

במקרה זה הרכוש המבוטח, כאן מדובר ברכב, ניזוק בצורה שלא ניתן לתקנה, או שעלות התיקונים עולה על שוויו. המקובל הוא שעלות תיקונים שעולה על כ-60% נחשבת לאובדן מוחלט, אך זה יכול להשתנות מפוליסה אחת לשנייה ובין המבטחים השונים.

שמאי רכב

תפקידו של שמאי הרכב הוא להעריך את שווי הרכב או לאמוד את עלות הנזקים שנגרמו לו במקרה של אירוע ביטוחי. הדו"ח שיגיש השמאי יקבע את גובה הפיצוי במקרה של תביעה וכן את הפרמיות שישלם המבוטח לחברת הביטוח. במקרה של תאונה או נזק השמאי מעריך אם קוימו התנאים הנקובים בפוליסה.

שיפוי

במקרה של ביטוח רכב, פירושו של השיפוי הוא תיקון הרכב והחזרתו למצב שבו היה לפני שאירע המקרה הביטוחי, או פיצוי המבוטח בסכום כספי השווה לערך הרכב המבוטח לפני האירוע.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש