פסי האטה והשפעתם על הבטיחות ועל הסביבה

יום ב' 8.2.2010

פסי האטהפסי האטה הנם אביזר בטיחותי אשר מטרתו להאט את מהירות נסיעתם של כלי רכב בקטע הדרך בו הם מותקנים ועל ידי כך להגביר את הבטיחות באותו קטע דרך.

פסי האטה הנם בליטות או מעין גבשושיות בכביש אשר מטלטלות כלי רכב העוברים מעליהן וגורמים אי נוחות לנוהג ברכב ולנוסעים. ככל שמהירות הנסיעה על הגבשושית גבוהה יותר כך גוברת אי הנוחות של יושבי הרכב. לפיכך מאטים הנוהגים ברכב את רכבם מבעוד מועד לפני מפגש בפס האטה.

רובינו מקשרים את פסי ההאטה עם היבטים בטיחותיים חיוביים בלבד (ואמנם לפסי האטה היבטים חיוביים רבים) אולם בתוך מכלול ההשפעות של פסי האטה ניתן למצוא גם השפעות שליליות אשר על מתכנני ערים ומתכנני תנועה לקחת בחשבון עת הם מחליטים על התקנתם של פסי האטה.

כאמור, פסי האטה גורמים להפחת במהירות התנועה בקטע הדרך בו הותקנו ולפיכך גם להפחתה בכמות התאונות ושיפור הבטיחות. הפחתה ניכרת מושגת בעיקר באחוז כלי הרכב הנעים באותו קטע דרך במהירות גבוהה באופן חריג ובעצם, פסי ההאטה גורמים להצרת התפלגות המהירויות והסטתה כלפי מטה.

חשוב לדעת שפס האטה בודד לא יביא, על פי רוב, לתוצאה המקווה וכי זו תושג רק בעזרת  התקנה של מספר פסי האטה במרווחים אחידים ותקינים זה מזה.

לא אחת גורמים פסי האטה להפחתה בכמות התנועה ברחוב מסויים שכן נהגים רבים מעדיפים לנסוע בדרך עוקפת. יתרון זה יכול להוות גם חיסקון שכן התנועה מנוקזת לדרכים אחרות אשר עלולות לסבול מגודש תנועה.

פסי האטה המוצבים כהלכה אינם מהוים מפגע בטיחותי אלא תורמים לירידה בכמות התאונות. פסי האטה אשר ממוקמים במקומות בעיתיים כגון בתוך סיבוב ללא שדה ראיה או באמצע קטע כביש ישר וללא פסי נוספים עלולים בהחלט ליצור בעיות בטיחות שונות ואף לגרום לתאונות.

בין יתרונות פסי ההאטה ניתן למנות את היכולת להפחית אכיפת מהירות שכן פסי ההאטה גורמים להפחתה אוטומאטית במהירות הנסיעה, פסי האטה אינם דורשים תחזוקה, התקנת פסי האטה הנה פעולה שרוב תושבי הרחוב תומכים בה.

על צד החסרונות של פסי ההאטה ניתן למנות את ההשפעות הבאות:
התקנת פסי האטה בקטע דרך גורמת להגברת הרעש באיזור כתוצאה מהאטה והאצה בהתאמה של כלי רכב לפני ואחרי כל פס האטה.
בנוסף לכך רכבים מסחריים ומשאיות גורמים לרעש רב בעוברם על פסי האטה שכן המטען וארגזי המטען מטולטלים ויוצרים רעש רב.

גם פליטת המזהמים בקטע הכביש בו הותקנו פסי האטה גוברת שכן האטה והאצה חוזרת ונשנית של כלי רכב גורמת להם לצריכת דלק מוגברת (פי שתיים לערך מאשר בנסיעה רצופה באותו קטע כביש בדיוק) ולפליטת מזהמים מוגברת ביחס דומה.

פסי האטה עלולים לגרום לויברציות בבתי מגורים הנמצאים בסמוך לפס ההאטה בעת מעבר משאיות וכלי רכב כבדים על פס ההאטה. אין מדובר בפגיעה בבטיחות המבנים אם כי בהחלט מדובר בפגיעה באיכות החיים של התושבים המתגוררים באותם בתים.

פסי האטה גורמים לבעיות ניקוז אשר דורשות התיחסות מבעוד מועד.

לסיכום, אם כן, ניתן לומר כי לפסי האטה השפעות חיוביות לרוב אולם אלו מלוות במספר השלכות שליליות בלתי נמנעות. לפיכך יש לבחור בקפידה את המקומות להתקנת פסי האטה על מנת שנוכל להנות מיתרונותיהם ולא לסבול מחסרונותיהם.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש